Mesafeli Satış Sözleşmesi

RIFAT TIĞLI MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Rıfat Tığlı (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
Adres: Hızırbey mah. 2401 sok. No:18/1 Merkez/Isparta 32100
Vergi Dairesi: Kaymakkapı
Vergi Numarası: 8430358086
Telefon: +90 533 375 7548
Email: [email protected]

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

ALICI, müşteri olarak www.kolayu.com alışveriş sitesine üye olan kişidir. Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın veya Ürünün veya Hizmetin türü, miktarı, marka veya modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulmaz.

4.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması veya ALICI tarafından SATICI’nın wwww.kolayu.com internet sitesi üzerinden elektronik olarak onaylanmış olması ve de bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7 – SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8 – Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI, anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığıyla sözkonusu ürünlerin geri gönderilmesini sağlayacaktır.

4.9 – SATICI tarafından satışı yapılan tüm ürünlerin faturaları kargo içeriğine eklenmektedir. Kargo içeriğinde fatura bulunmadığı takdirde, satış tarihinden itibaren birbirini takip eden 7 iş günü içerisinde [email protected] isimli mail adresimize yazılı olarak bu durumun bildirilmesi halinde, faturanız ücretsiz olarak adresinize kargolanacaktır. Satış tarihinden itibaren birbirini takip eden 7 iş günü içerisinde bildirim yapılmadığı takdirde, müşteri tarafından faturanın teslim alındığı varsayılır.

4.10 – SATICI tarafından satışı yapılan garanti kapsamına dahil ürünlerin garanti belgeleri kargo içeriğine eklenecektir. Kargo içeriğinde garanti belgesi olmadığı takdirde satış tarihinden sonra, 7 iş günü içerisinde [email protected] isimli mail adresimize yazılı olarak bu durumun bildirilmesi halinde, garanti belgesi ücretsiz olarak adresinize kargolanacaktır. Satış tarihinden sonra 7 iş günü içinde bildirim yapılmadığı takdirde garanti belgesinin teslim alındığı varsayılır.

4.11 – İşbu sözleşme, SATICI tarafından ALICI’ya e-posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

4.12 – 18 Yaşından küçük kişiler SATICI ile alışveriş yapamaz. Bu maddenin herhangi bir koşulda ihlali durumunda, SATICI doğacak olası tüm olumsuzluklardan muaf tutulur.

4.13 – Elektronik ve bilgisayar yazılımlarından kaynaklı fiyat yanlışlıkları SATICI’dan muaf tutulur. Böyle bir yanlışlıktan ötürü oluşabilecek sorunları SATICI ve ALICI dürüst ticaret ve karşılıklı hoşgörü çevçevesinde çözeceklerdir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildigine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Niteliği itibarıyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 6 – ÜZERİNE EKLEME YAPILMIŞ SIFIR VE İKİNCİ EL ÜRÜNLER

6.1 – Sıfır olarak alınmış bisikletlerin üzerine elektrik motoru ve batarya eklemek suretiyle sıfır bisikletin üreticisi firmanın garanti koşullarının dışına çıkılmış olabilir. ALICI, eğer sıfır bir bisiklet üzerine elektrik motor ve batarya ekletmek istiyorsa, bu olasılığı peşinen kabul eder ve bu olasılıktan doğan sorumluluğun kendisinin olduğunu bilir. SATICI’nın sıfır olarak üzerine ekleme yapılmış bisikletin üreticisi şirket ile doğrudan veya dolaylı hiçbir bağı yoktur. SATICI, hiçbir koşulda sıfır olarak alınmış bisikleti kendi garanti kapsamı içine almaz.

6.2 – İkinci el olarak alınmış bisikletlerin üzerine elektrik motoru ve batarya eklemek suretiyle ikinci el bisikletin üreticisi firmanın garanti koşullarının dışına çıkılmış olabilir. ALICI, eğer ikinci el bir bisiklet üzerine elektrik motor ve batarya ekletmek istiyorsa, bu olasılığı peşinen kabul eder ve bu olasılıktan doğan sorumluluğun kendisinin olduğunu bilir. SATICI’nın ikinci el olarak üzerine ekleme yapılmış bisikletin üreticisi şirket ile doğrudan veya dolaylı hiçbir bağı yoktur. SATICI, hiçbir koşulda ikinci el olarak alınmış bisikleti kendi garanti kapsamı içine almaz.

MADDE 7 – MARKALARIN AYRIMI

ALICI, SATICI’nın kolay ve şık bir ulaşım yöntemi sunmak amacıyla bisiklet, elektrikli motor ve bataryayı bir araya getirerek bir ulaşım çözümü sunduğunu bilir. ALICI, bisiklet üreticisi firmanın ayrı bir marka, elektrik motoru üreticisi firmanın ayrı bir marka ve batarya üreticisi firmanın ayrı bir marka olduğunun bilincinde olduğunu kabul eder. ALICI, SATICI’nın kendi markası dışında diğer tüm markaların tüm ürünlerinin SATICI’nın sorumluluğunda ve yükümlülüğünde olmadığını peşinen bilir ve kabul eder. ALICI, SATICI’nın kendi markası dışında diğer tüm markaların tüm ürünlerinde şuan veya gelecekte oluşabilecek bozulma, yıpranma, arıza, kaza ve benzeri vakalarda hiçbir gerekçe ile SATICI’nın hiçbir sorumluluk, yükümlülük ve taahhüdünün olmadığını peşinen bilir ve kabul eder.

MADDE 8 – DEĞİŞİKLİK HAKKI

SATICI, hiçbir önbildiri yapmaksızın İşbu Sözleşme’nin her maddesini ihtiyaç duyduğu zaman ve koşulda değiştirme hakkını saklı tutar.

MADDE 9 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI veya ALICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

0