GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, ürünün satışından itibaren başlar ve 1 yıldır. ( 12 aydır.)

2) Garanti kapsamı ürüne göre değişiklik gösterir. Batarya ürünlerinin garanti kapsamı hücrelerle sınırlıdır. Motor ürünlerinin garanti kapsamı üretici şirketin garantisi ile sınırlıdır. Üzerine batarya ve motor eklemeleri yapılmış araçların garanti kapsamı, bisiklet üretici şirketin önerdiği doğrultudadır.

3) Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi, en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı ve imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

4) Malın; Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydı ile 1 yıl içinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla
-Tamir için gereken sürenin aşılması
-Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; satıcı, bayii, acenta, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumunda ücretsiz olarak değiştirme işlemi talep edilebilir.

5) Garantiden değiştirilen ürünün garanti süresi, satın alınan ilk ürünün kalan garanti süresi kadardır. Garanti süresi yeniden başlatılmaz.

6) Garanti uygulamaları ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7) Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Tüketicinin Dikkatine Tabi Hususlar

Aşağıdaki hallerde, yukarıda belirtilmiş garanti şartları geçerli değildir.

1) Kullanım talimatlarına aykırı çalıştırma sonucu, aletin öngörüldüğü işler dışında çalıştırılması, anormal çevre koşulları, usulüne aykırı kullanımı, aşırı zorlama ve eksik bakım ve onarım sonucu alette meydana gelen hata ve arızalarda,
2) Malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında düşme ve çarpma dolayısıyla meydana gelen hasarlarda,
3) Kullanım sonucu veya doğal aşınmaya uğramış parçalar (Dişli ve benzeri) ve bu şekilde kullanım sonucu ortaya çıkan veya doğal olarak alette meydana gelmiş aşınmalardan kaynaklanan hata veya arızalarda,
4) Üzerlerinde değişiklik veya eklenti yapılan ve yetkili hizmet birimi dışında kısmen veya bütünüyle sökülmüş (dağıtılmış) aletlerde ortaya çıkmış veya çıkacak arızalarda,

0